SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Àrea de Qualitat

Processos

Consulteu el Mapa de Processos i les Fitxes de Procés i Procediment de l’SGIQ que afecta a cada centre de la institució.

Grups d'interès

Consulteu els grups d’interès contemplats a l’SGIQ de la institució, la seva participació i l’enllaç cap als processos on es respon als interessos de cada grup.

Revisions

Consulteu els informes de revisió del sistema i el pla de Millora de l’SGIQ. (en construcció).

Catàleg d'indicadors

Consulteu les fitxes dels indicadors definits al sí de la institució. (en construcció).

Certificacions

Consulteu les certificacions externes que afecten a l’SGIQ. (en construcció).

Registres

consulteu el catàleg i enllaços amb les plantilles dels registres necessaris per a l’SGIQ. (en construcció).

Els campus de la UVic